In ra máy in

Vật Tư Tiêu Hao

Sắp xếp theo:
Airway
Airway

[Thông tin chi tiết...]

Băng bó bột thủy tinh - Green Cast Fiberglass - Made in Korea
Băng bó bột thủy tinh - Green Cast Fiberglass - Made in Korea

[Thông tin chi tiết...]

Bình dẫn lưu vết thương kín
Bình dẫn lưu vết thương kín

[Thông tin chi tiết...]


Bộ hút đàm kín 24 Giờ
Bộ hút đàm kín 24 Giờ

[Thông tin chi tiết...]

Bộ hút đàm kín 72 Giờ
Bộ hút đàm kín 72 Giờ

[Thông tin chi tiết...]

Bơm cho ăn
Bơm cho ăn

[Thông tin chi tiết...]


Bơm kiêm tiêm - Luerlock
Bơm kiêm tiêm - Luerlock

[Thông tin chi tiết...]

Bơm kiêm tiêm - Luerslip
Bơm kiêm tiêm - Luerslip

[Thông tin chi tiết...]

Bơm tiêm insulin
Bơm tiêm insulin

[Thông tin chi tiết...]


Catheter mount - Ống nối dây thở số 22
Catheter mount - Ống nối dây thở số 22

[Thông tin chi tiết...]

Dây cho ăn - Feeding tube
Dây cho ăn - Feeding tube

[Thông tin chi tiết...]

Dây dẫn máu dùng cho máy lọc thận nhân tạo
Dây dẫn máu dùng cho máy lọc thận nhân tạo

[Thông tin chi tiết...]


Dây hút đàm
Dây hút đàm

[Thông tin chi tiết...]

Dây nối bơm tiêm điện
Dây nối bơm tiêm điện

[Thông tin chi tiết...]

Dây oxy 2 nhánh
Dây oxy 2 nhánh

[Thông tin chi tiết...]


Dây truyền dịch
Dây truyền dịch

[Thông tin chi tiết...]

Dây truyền dịch có bộ đếm giọt 2 ngăn
Dây truyền dịch có bộ đếm giọt 2 ngăn

[Thông tin chi tiết...]

Dây truyền dịch có Y Connector
Dây truyền dịch có Y Connector

[Thông tin chi tiết...]


Dây truyền máu
Dây truyền máu

[Thông tin chi tiết...]

Giấy in siêu âm 110mm x 20m
Giấy in siêu âm 110mm x 20m

[Thông tin chi tiết...]
Hiển thị  
Sản phẩm từ 1 - 20 / 50