In ra máy in


Ống thông nội khí quản có bóng
Xem ảnh lớn


Ống thông nội khí quản có bóng

( + Vật tư tiêu hao )Kích cỡ đặt hàng

- Ống thông nội khí quản có bóng số 2.5

- Ống thông nội khí quản có bóng số 3.0

- Ống thông nội khí quản có bóng số 3.5

- Ống thông nội khí quản có bóng số 4.0

- Ống thông nội khí quản có bóng số 4.5

- Ống thông nội khí quản có bóng số 5.0

- Ống thông nội khí quản có bóng số 5.5

- Ống thông nội khí quản có bóng số 6.0

- Ống thông nội khí quản có bóng số 6.5

- Ống thông nội khí quản có bóng số 7.0

- Ống thông nội khí quản có bóng số 7.5

- Ống thông nội khí quản có bóng số 8.0

- Ống thông nội khí quản có bóng số 8.5


Qui cách đóng gói: 100cái/thùngThông tin