In ra máy in


Ống thông nội khí quản không bóng
Xem ảnh lớn


Ống thông nội khí quản không bóng

( + Vật tư tiêu hao )Kích cỡ đặt hàng

- Ống thông nội khí quản không bóng số 2.0

- Ống thông nội khí quản không bóng số 2.5

- Ống thông nội khí quản không bóng số 3.0

- Ống thông nội khí quản không bóng số 3.5

- Ống thông nội khí quản khôngbóng số 4.0

- Ống thông nội khí quản không bóng số 4.5

- Ống thông nội khí quản không bóng số 5.0


Qui cách đóng gói: 100cái/thùngThông tin