In ra máy in


Ống thông tiểu 3 nhánh - Foley 3 nhánh
Xem ảnh lớn


Ống thông tiểu 3 nhánh - Foley 3 nhánh

( + Vật tư tiêu hao )Kích cỡ đặt hàng

- Ống thông tiểu 3 nhánh số 16

- Ống thông tiểu 3 nhánh số 18

- Ống thông tiểu 3 nhánh số 20

- Ống thông tiểu 3 nhánh số 22

- Ống thông tiểu 3 nhánh số 24

- Ống thông tiểu 3 nhánh số 26


Qui cách đóng gói: 10cái/hộp; 500cái/thùngThông tin