In ra máy in


Bơm kiêm tiêm - Luerlock
Xem ảnh lớn


Bơm kiêm tiêm - Luerlock

( + Vật tư tiêu hao )Kích cỡ đặt hàng

- Ống tiêm 20cc, kim 23G x 1, Luerlock - 50cái/hộp, 800cái/thùng

- Ống tiêm 50cc - 60cc, kim 23G x 1, Luerlock - 25cái/hộp, 400cái/thùng

 
Thông tin