In ra máy in


Bơm cho ăn
Xem ảnh lớn


Bơm cho ăn

( + Vật tư tiêu hao )Kích cỡ đặt hàng

- Ống tiêm cho ăn 50 - 60cc

Qui cách đóng gói: 25cái/hộp, 400cái/thùng

 
Thông tin