In ra máy in


Dây dẫn máu dùng cho máy lọc thận nhân tạo
Xem ảnh lớn


Dây dẫn máu dùng cho máy lọc thận nhân tạo

( + Vật tư tiêu hao ) 

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI:


- Sản phẩm được đóng gói theo 1 bộ tiêu chuẩn bao gồm: 1 dây động mạch và 1 dây tĩnh mạch.

Qui cách đóng gói: 25cái/thùng


- Phụ kiện có thể đặt thêm như: transducer protector và dây truyền dịch, Connector Cap.

Transducer protector

Dây truyền dịch

Connector CapThông tin