In ra máy in


Băng bó bột thủy tinh - Green Cast Fiberglass - Made in Korea
Xem ảnh lớn


Băng bó bột thủy tinh - Green Cast Fiberglass - Made in Korea

( + Nhà sản xuất Join Enterprise Co., Ltd - Korea ) 

Kích cỡ đặt hàng + Quy cách đóng gói

- Băng bó bột thủy tinh - Green Cast Fiberglass (GCF100) Size : 1” x 1.8m ( white color) - 10 cuộn/ hộp, 120 cuộn/ Thùng

- Băng bó bột thủy tinh - Green Cast Fiberglass (GCF200) Size : 2” x 3.6m ( white color) - 10 cuộn/ hộp, 120 cuộn/ Thùng

- Băng bó bột thủy tinh - Green Cast Fiberglass (GCF300) Size : 3” x 3.6m ( white color) - 10 cuộn/ hộp, 120 cuộn/ Thùng

- Băng bó bột thủy tinh - Green Cast Fiberglass (GCF400) Size : 4” x 3.6m ( white color) - 10 cuộn/ hộp, 90 cuộn/ Thùng

- Băng bó bột thủy tinh - Green Cast Fiberglass (GCF500) Size : 5” x 3.6m ( white color) - 10 cuộn/ hộp, 90 cuộn/ Thùng

Download Brochure Băng bó bột thủy tinh - Green Cast Fiberglass

Xem video hướng dẫn sử dụng sản phẩm từ nhà sản xuất tại đây

HÃNG SẢN XUẤT : Join Enterprise Co., Ltd

NƯỚC SẢN XUẤT : HÀN QUỐC

1

BĂNG BÓ BỘT THỦY TINH

Green Cast Fiberglass (GCF200)

Size : 2” x 3.6m ( white color)

120 cuộn/ thùng

2

BĂNG BÓ BỘT THỦY TINH

Green Cast Fiberglass (GCF300)

Size : 3” x 3.6m ( white color)

120 cuộn/ thùng

3

BĂNG BÓ BỘT THỦY TINH

Green Cast Fiberglass(GCF400)

Size : 4” x 3.6m ( white color)

90 cuộn/ thùng

4

BĂNG BÓ BỘT THỦY TINH

Green Cast Fiberglass (GCF500)

Size : 5” x 3.6m ( white color)

90 cuộn/ thùngThông tin