In ra máy in

GD - NORM


GD - NORM
Xem ảnh lớn
( + Nhà sản xuất AMS - ITALY )


Thắc mắc về sản phẩm này

Đặc tính kỹ thuật:

Chuẩn huyết thanh nhằm xét nghiệm hóa học lâm sàng (tử cung người)

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

GD – NORM là một loại huyết thanh người được đông khô. Nó được dùng để kiểm soát cách chính xác các phương pháp hóa học lâm sàng với tiến trình thủ công và tự động.

Nồng độ của các thành phần và các hoạt động ở trong phạm vi bình thường.

Download hướng dẫn sử dụng hoá chất sinh hoá AMS - ITALY

HÃNG SẢN XUẤT : AMS

NƯỚC SẢN XUẤT : ITALYNhóm sản phẩm Latex - LTA Italy

Nhóm sản phẩm Latex - LTA Italy


Hoá chất sinh hoá AMS - ITALY

Hoá chất sinh hoá AMS - ITALYThông tin


Lui