In ra máy in

CHOLESTEROL TOTAL - L


CHOLESTEROL TOTAL - L
Xem ảnh lớn
( + Nhà sản xuất AMS - ITALY )


Thắc mắc về sản phẩm này

Đặc tính kỹ thuật:

Phương pháp đo màu xúc tác hóa nhằm xác định định lượng của Total Cholesterol trong huyết thanh, huyết tương

THÔNG TIN GIỚI THIỆU

Tham khảo                              Kích cỡ bộ thử

GA4340 00                              12 x 50 ml

KL4340 00                              12 x 60 ml

BK4340 00                                4 x 60 ml

CHỈ DẪN

Sự xác định Cholesterol thường dùng trong chẩn đoán và giám sát bệnh rối loạn chức năng mỡ.

Download hướng dẫn sử dụng hoá chất sinh hoá AMS - ITALY

HÃNG SẢN XUẤT : AMS

NƯỚC SẢN XUẤT : ITALYNhóm sản phẩm Latex - LTA Italy

Nhóm sản phẩm Latex - LTA Italy


Hoá chất sinh hoá AMS - ITALY

Hoá chất sinh hoá AMS - ITALYThông tin


Lui