In ra máy in

Máy phân tích sinh hóa bán tự động PKL PPC 110 Made in Italy


Máy phân tích sinh hóa bán tự động PKL PPC 110 Made in Italy
Xem ảnh lớn
( + Nhà sản xuất PARAMEDICAL srl )


Thắc mắc về sản phẩm này

 

Download Brochure Máy phân tích sinh hóa bán tự động PKL PPC 110 tiếng anh

Download Brochure Máy phân tích sinh hóa bán tự động PKL PPC 110 tiếng việt

Download hướng dẫn sử dụng Máy phân tích sinh hóa bán tự động PKL PPC 110 (Tiếng Việt)

Download hướng dẫn sử dụng Máy phân tích sinh hóa bán tự động PKL PPC 110(Tiếng Anh)Thông tin


Lui