In ra máy in


Bình dẫn lưu vết thương kín
Xem ảnh lớn


Bình dẫn lưu vết thương kín

( + Vật tư tiêu hao )Kích cỡ đặt hàng

- Bình dẫn lưu vết thương kín số 10 (200ml - FR 10) - Qui cách đóng gói: 20cái/thùng

- Bình dẫn lưu vết thương kín số 14 (400ml -FR 14) - Qui cách đóng gói: 12cái/thùngThông tin