In ra máy in


Dây hút đàm
Xem ảnh lớn


Dây hút đàm

( + Vật tư tiêu hao )Kích cỡ đặt hàng

- Dây hút đàm số 6 - 50cm

- Dây hút đàm số 8 - 50cm

- Dây hút đàm số 10 - 50cm

- Dây hút đàm số 12 - 50cm

- Dây hút đàm số 14 - 50cm

- Dây hút đàm số 16 - 50cm

Qui cách đóng gói: 100cái/hộp, 600cái/thùngThông tin