In ra máy in


Dây nối bơm tiêm điện
Xem ảnh lớn


Dây nối bơm tiêm điện

( + Vật tư tiêu hao )Kích cỡ đặt hàng

- Dây nối bơm tiêm 30cm / Qui cách đóng gói: 60cái/hộp, 600cái/thùng

- Dây nối bơm tiêm 75cm / Qui cách đóng gói: 50cái/hộp, 500cái/thùng

- Dây nối bơm tiêm 150cm / Qui cách đóng gói: 40cái/hộp, 400cái/thùng

 
Thông tin