In ra máy in


Dây oxy 2 nhánh
Xem ảnh lớn


Dây oxy 2 nhánh

( + Vật tư tiêu hao )Kích cỡ đặt hàng

- Dây oxy 2 nhánh size L (Người lớn - Adult)

- Dây oxy 2 nhánh size M (Trẻ em - Child )

- Dây oxy 2 nhánh size S (Trẻ em nhỏ - Infant )

- Dây oxy 2 nhánh size XS (Sơ sinh - Neonate )

Qui cách đóng gói: 100cái/thùngThông tin