In ra máy in


Dây truyền dịch
Xem ảnh lớn


Dây truyền dịch

( + Vật tư tiêu hao ) 

Qui cách đóng gói: 500cái/thùngThông tin