In ra máy in


Giấy điện tim 1 cần
Xem ảnh lớn


Giấy điện tim 1 cần

( + Vật tư tiêu hao )Kích cỡ đặt hàng

- Giấy điện tim 1 cần (50 x 30)

Qui cách đóng gói: 100 cuộn/thùngThông tin