In ra máy in


Giấy điện tim 3 cần
Xem ảnh lớn


Giấy điện tim 3 cần

( + Vật tư tiêu hao )Kích cỡ đặt hàng

- Giấy điện tim 3 cần (60 x 30)

- Giấy điện tim 3 cần (63 x 30)

Qui cách đóng gói: 100 cuộn/thùngThông tin