In ra máy in


Kim cánh bướm
Xem ảnh lớn


Kim cánh bướm

( + Vật tư tiêu hao )Kích cỡ đặt hàng

- Kim cánh bướm 19G

- Kim cánh bướm 21G

- Kim cánh bướm 23G

- Kim cánh bướm 25G

Qui cách đóng gói: 100cái/hộp, 2.000cái/thùngThông tin