In ra máy in


Kim luồn tĩnh mạch
Xem ảnh lớn


Kim luồn tĩnh mạch

( + Vật tư tiêu hao )Kích cỡ đặt hàng

- Kim luồn tĩnh mạch 14G

- Kim luồn tĩnh mạch 16G

- Kim luồn tĩnh mạch 18G

- Kim luồn tĩnh mạch 20G

- Kim luồn tĩnh mạch 22G

- Kim luồn tĩnh mạch 24G

- Kim luồn tĩnh mạch 24G - NEO

Qui cách đóng gói: 100cái/hộp; 1.000cái/thùngThông tin