In ra máy in


Mask oxy có túi
Xem ảnh lớn


Mask oxy có túi

( + Vật tư tiêu hao )Kích cỡ đặt hàng

- Mask oxy có túi người lớn (Adult Elongated - Size XL)

- Mask oxy có túi người lớn tiêu chuẩn (Adult Standard - Size L)

- Mask oxy có túi trẻ em lớn (Pediatric Elongated - Size M)

- Mask oxy có túi trẻ em nhỏ (Pediatric Standard - Size S)

- Mask oxy có túi sơ sinh (Newborn - Size XS)

Qui cách đóng gói: 100cái/thùngThông tin