In ra máy in


Khóa 3 ngã có dây
Xem ảnh lớn


Khóa 3 ngã có dây

( + Vật tư tiêu hao )



Kích cỡ đặt hàng

- Khóa 3 ngã có dây 25cm

- Khóa 3 ngã có dây 50cm

- Khóa 3 ngã có dây 100cm

Qui cách đóng gói: 50cái/hộp; 500cái/thùng







Thông tin