In ra máy in


Kim luồn tĩnh mạch an toàn
Xem ảnh lớn


Kim luồn tĩnh mạch an toàn

( + Vật tư tiêu hao )Kích cỡ đặt hàng

- Kim luồn tĩnh mạch an toàn 16G

- Kim luồn tĩnh mạch an toàn 18G

- Kim luồn tĩnh mạch an toàn 20G

- Kim luồn tĩnh mạch an toàn 22G

- Kim luồn tĩnh mạch an toàn 24G

Qui cách đóng gói: 50cái/hộp; 500cái/thùngThông tin