In ra máy in


Mask xông khí dung
Xem ảnh lớn


Mask xông khí dung

( + Vật tư tiêu hao )Kích cỡ đặt hàng

- Mask xông khí dung người lớn (Adult Elongated - Size XL)

- Mask xông khí dung người lớn tiêu chuẩn (Adult Standard - Size L)

- Mask xông khí dung trẻ em lớn (Pediatric Elongated - Size M)

- Mask xông khí dung trẻ em nhỏ (Pediatric Standard - Size S)

- Mask xông khí dung sơ sinh (Newborn - Size XS)

Qui cách đóng gói: 100cái/thùngThông tin